استمرار بازدیدهای میدانی از آموزش حضوری در مدارس
هاشمی خبر داد
سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش از استمرار بازدید‌های میدانی از مدارس و از فرآیند آموزش حضوری تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار