تاسیس «خانه بهداشت» در روستای خلف‌آباد به همت بسیج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج «خانه بهداشت» در روستای خلف آباد از توابع بازرنگ تاسیس شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار