کوتاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای دریافت تسهیلات احداث خوابگاه / صندوق رفاه پولش را پس می‌گیرد؟
گزارش |
معاونت فرهنگی وزارت بهداشت در سال ۹۶ به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای احداث خوابگاه دانشجویی اختصاص داد که حالا صندوق رفاه دانشجویی قرار است این بودجه را جایی دیگر خرج کند، چون دانشگاه برای دریافت پول اقدام نکرده است!
ارسال نظرات
آخرین اخبار