رئیسی: یکی از مهمترین کارهای دولت فعال کردن صنایع تعطیل و نیمه تعطیل است
رئیس جمهور گفت: یکی از مهم ترین کارهای ما فعال کردن صنایع تعطیل و نیمه تعطیل در کشور است که به همین منظور ستادی در وزارت صمت ایجاد شده تا به بررسی وضعیت این صنایع جهت بازگشت به تولید و اشتغال زایی بپردازد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار