از مخاطب ۲۰ درصدی تلویزیون تا رکوردشکنی عجیب تلوبیون!
گزارش| نگاهی بر یک تناقض آمار
تناقض آشکار و غیرمنطقی ببیندگان تلوبیون با آمار رسمی صداوسیما می‌تواند موید این نکته باشد که کمی در خصوص صحت و سقم آمار اعلام شده تلوبیون تامل کرد
ارسال نظرات
آخرین اخبار