توربین، مجموعه و طیف کاملی از علوم مهندسی است
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت:
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گفت: توربین، مجموعه و طیف کاملی از علوم مهندسی مانند مواد پیشرفته، مهندسی مکانیک، مهندسی کنترل، برق، را در خود دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار