غریب آبادی: ترور شهید خدائی را به عنوان یک اقدام ضد حقوق بشری محکوم کنید
خطاب به باچله؛
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار محکوم کردن ترور شهید خدائی به عنوان یک اقدام ضد حقوق بشری شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار