چرا هزینه‌های درمان دندان گران است؟
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش تعداد دندانپزشک منجر به افزایش کیفیت خدمات درمانی نمی‌شود گفت: زیرساخت افزایش دندانپزشک در کشور موجود نیست.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار