امتیاز تأهل و داشتن فرزند در جذب اعضای هیات علمی تصویب شد
در هیات عالی جذب؛
هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی امتیاز فرزند در جذب اعضای هیات علمی را براساس ابلاغیه جمعیتی رئیس جمهور مصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار