گنجویی: وزارت نیرو، استان کرمان را رها کرده‌ است / مطالعات دقیقی در خصوص سد صفارود صورت نگرفته
گنجویی در گفتگو با دانشجو:
یک کارشناس حوزه آب گفت: وزارت نیرو باید به تمام ارگان‌های دولتی زیر مجموعه خود نظارت داشته باشد که متاسفانه وزارت نیرو، استان کرمان را رها کرده‌ و نقش وزارت نیرو در استان کرمان مانند یک بنگاه معاملاتی چاه و چاه‌زنی است!
ارسال نظرات
آخرین اخبار