مخالفت وزارت بهداشت با مصوبه افزایش ظرفیت دانشجویان دندانپزشکی
علیرغم تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: مصوبه ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش ظرفیت دندان پزشکی مغایر با نظر کارشناسی و زیرساخت‌های وزارت بهداشت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار