نخستین «همایش ملی ودیعه‌گذاری بر بطری‌ها» برگزار می‌شود
انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، نخستین «همایش ملی ودیعه‌گذاری بر بطری‌ها» را برگزار می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار