افزایش چشمگیر آمار خودکشی در بین نظامیان صهیونیست
منابع صهیونیستی با انتشار گزارشی از افزایش تصاعدی آمار خودکشی در بین نظامیان صهیونیست در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۲ خبر دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار