مقیمی: امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق بارز نظارت همگانی است
در شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تهران؛
رئیس دانشگاه تهران گفت: هدف از شکل‌گیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه تهران این است تا بتوانیم با معرفت و عقلانیت به سمتی برویم که شاهد بهبود زیست فرهنگی در دانشگاه و جامعه باشیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار