اعمال و فضائل روز عرفه چیست؟
روز عرفه از روز‌های پرفضیلتی است که مناسب برای بهره‌مندی هرچه بهتر از برکات الهی آماده است، انجام برخی اعمال در این روز، موجب نزدیکی سازنده‌تر به خالق هستی و کسب خیرات دنیوی و اخروی بیشتر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار