نخستین روز اعمال حجاج در منا به خوبی برگزار شد
حسینی:
رییس سازمان حج وزیارت گفت: حجاج طی روزهای یازدهم و دوازدهم نیز به رمی جمره می پردازند و عصر روز دوازدهم از سرزمین منا خارج می شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار