شکنجه آمریکایی؛ از بگرام افغانستان تا گوانتانامو کوبا!
گزارش میدل ایست آی از میراث شوم آمریکایی؛
در غیابِ پاسخگویی واقعی از سوی دولت آمریکا و در پیش گرفتن رویه‌های درست و اصلاحی از سوی آن در این رابطه، شکنجه افراد و ملت‌ها همچنان نَه در مقابل و علیهِ آنچه ارزش‌های آمریکایی خوانده می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار