اردوی جهادی دامپزشکی به همت بسیج دانشجویی قزوین برگزار می‌شود
در مناط محروم؛
اردوی جهادی دامپزشکی به همت بسیج دانشجویی استان قزوین در در مناطق مستعد خدمت و صعب العبور استان برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار