صندوق رفاه دانشجویان از هیچ کمکی برای ارتقای سلامت روانی دانشجویان دریغ نمی‌کند
گنجی در دانشگاه تربت حیدریه:
رئیس صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه تربت حیدریه با اشاره به اینکه امکانات رفاهی، سلامت روانی دانشجویان را تضمین می‌کند، گفت: تا جایی که قانون و امکانات اجازه دهد از هیچ کمکی به دانشگاه‌ها دریغ نمی‌کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار