تدوین سند راهبردی ۵ ساله تحول صنعت کشور
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت گفت: سند راهبردی ایدرو که برنامه ۵ سال آینده این سازمان توسعه‌ای را شامل می‌شود، مبتنی بر برنامه تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و تدوین شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار