برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در شیرخوارگاه حلیمه قزوین
به همت بسیج دانشجویی صورت می‌گیرد
مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین از برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در شیرخوارگاه حلیمه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار