عواقب کسری پنهان
کسری پیوسته تراز عملیات مالی بودجه دولت از یک‏ طرف موجب افزایش اتکا به دریافت‏های حاصل از واگذاری دارایی‏های سرمایه‌ای و مالی درمجموع منابع بودجه عمومی دولت شده و از طرف دیگر زمینه رشد سهم اوراق قرضه دولتی (اخزا، سخاب، اراد) را در بازار اوراق قرضه فراهم کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار