اعزام بیش از ۳ هزار دانشجوی خراسان رضوی به پیاده‌روی اربعین
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
معاون فرهنگی بسیج دانشجویی خراسان رضوی گفت: ۳۸۵۰ دانشجوی خراسان رضوی به صورت متمرکز کاروانی یا غیرمتمرکز گروهی به پیاده‌روی اربعین در حال اعزام هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار