آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام در متن فاصله بگیرد
امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر خارجه چین:
وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما در رسیدن به توافق خوب و پایدار جدی هستیم، گفت: اما آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام در متن فاصله بگیرد تا توافق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار