ستایشی: قرار تعلیق مجازات برای ۱۷ کارگر شرکت آذرآب صادر شده / کارگران می‌توانند به کار خود ادامه دهند + فیلم
در پاسخ به دانشجو
سخگوی قوه قضاییه گفت: قرار تعلیق اجرای مجازات برای ۱۷ کارگر شرکت آذر آب صادر شده؛ کارگران می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار