شهادت مامور مرزی حین پایش مرز کردستان
استواریکم شهید "رضا شریفی" از کارکنان مرزبانی گروهان مرزی بانه استان کردستان حین اجرای ماموریت گشت و کمین، کنترل و پایش نوار مرزی و تامین امنیت منطقه مرزی به درجه رفیع شهادت نائل شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار