ضرب و شتم رفتگران، پاکبانان و آتش نشانان در اغتشاشات اخیر
زاکانی مطرح کرد
شهردار تهران با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر رفتگران، پاکبانان و آتش نشانان که خادمان مردم هستند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، گفت: در جریان اغتشاشات ۴۳ دستگاه اتوبوس و ۵۴ ایستگاه اتوبوس نیز در سطح شهر تهران آسیب دیدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار