رمزگشایی از ۳ درس اساسی پیروزیِ نئوفاشیست‌ها در انتخابات پارلمانی ایتالیا
آشکار شدنِ سرخوردگی گسترده سیاسی-اجتماعی مردم ایتالیا از احزاب و جناح‌های دموکرات و لیبرال این کشور، تقویت ریشه‌های سیاستِ عوام فریبی و پوپولیسم در ایتالیا، و در نهایت، عیان شدن بحران حاکمیت ملی در ایتالیا و واکنش مردم این کشور به این موضوع، سه درس اساسی و محوری هستند که انتخابات پارلمانی اخیر ایتالیا و پیروزی جریان راست افراطی (نئو فاشیست ها) در آن، به آن‌ها اشاره دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار