موفقیت ایران در احراز پست کلیدی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز
کاندیدای ایران، موفق به احراز سمت ریاست اداره اقتصاد و برآورد انرژی دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار