امسال برق واحد‌های کوچک تولیدی به طور کامل تامین شد
وزیر نیرو:
علی اکبر محرابیان درباره وضعیت تامین برق موردنیاز صنایع، گفت: از مجموع ۶۳۰ هزار واحد ۵۸۰ هزار واحد کوچک تولیدی، صنفی تولیدی و صنفی صنعتی هیچ محدودیتی نداشتند و برق آن‌ها به طور کامل تامین شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار