چند طرح فرهنگی ورزشی در دانشگاه یاسوج به بهره‌برداری رسید
با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان؛
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان از فضا‌های فیزیکی و زیرساخت‌های حوزه دانشجویی و تربیت بدنی، از چند طرح فرهنگی ورزشی دانشگاه یاسوج بازدید کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار