ساخت حسگری که تشخیص صدا را ساده‌تر می‌کند
با کمک مواد گرافنی، حسگری ساخته شده که می‌تواند برای تشخیص صدا در ادوات رابط انسان و ماشین استفاده شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار