ودیعه ۷۰ میلیون تومانی به دانشجویان علوم پزشکی شهر تهران تعلق می‌گیرد
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت:
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: در راستای تسهیل ازدواج و فرزندآوری دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، مبلغ ۷۰۰ ملیون ریال ودیعه مسکن به دانشجویان علوم پزشکی شهر تهران تعلق می‌گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار