دایی در منزل دانش آموز ادعایی حاضر شود
۱۲ دفتر تشکل دانشجویی و دانش آموزی اردبیل:
۱۱ دفتر تشکل دانشجویی و یک تشکل دانش آموزی در نامه‌ای سرگشاده به علی دایی از وی خواستند تا هزینه‌ای را که برای کشور درباره انتشار خبر دروغ فوت یک دانش آموز در مدرسه شاهد ایجاد کرده، بپردازد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار