ناکارآمدی ساختار وزارتین علوم و بهداشت در کنترل تجمعات دانشجویی / نباید برای دانشجویان هنجارشکن مصونیتی قائل شد
فعالان دانشجویی در گفتگو با دانشجو:
پشت پرده اغتشاشات و عوامل موثر در دامن زدن به آن و عملکرد وزارت علوم و بهداشت و روسای دانشگاه‌ها در مواجه با تجمعات دانشجویی در گفتگو با دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی و دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بررسی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار