ترور‌های کور و ذلیلانه در اقتدار ملت ایران خللی وارد نمی‌کند
جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در بیانیه‌ای اغتشاشات اخیر و فاجعه تروریستی در شیراز را محکوم و اعلام کرد که حرکت‌های کور هیچ خللی در اقتدار و اداره پولادین ملت ایران وارد نمی‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار