روایتی از حواشی سوگواری برای شهدای حادثه تروریستی شیراز در دانشگاه شهید بهشتی / ماجرای اره‌کشی کارمند دانشگاه
برگزاری مراسم عزادرای برای شهدای حادثه تروریستی شیراز در دانشگاه شهید بهشتی با حواشی از سوی دانشجویان هنجارشکن مواجه بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار