میشل عون کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد
میشل عون، رئیس جمهور لبنان با پایان دوره ریاست جمهوری اش، کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار