دستورات اژه‌ای به سازمان بازرسی درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، این قانون را از جمله قوانین مترقی در راستای تعالی و توسعه کشور و نیاز‌ها و اقتضائات آینده دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار