۱۳ آبان یادآور ایستادگی، مقاومت و هوشیاری جوانان غیور در برابر قدرت‌های بیگانه است
بیانیه شورا تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران به مناسبت ۱۳ آبان؛
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران به مناسبت ۱۳ آبان در بیانیه‌ای این روز را یادآور ایستادگی، مقاومت و هوشیاری جوانان غیور در برابر قدرت‌های بیگانه دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار