برنامه ورزش صبحگاهی برای اهالی دانشگاه تهران
طرح برگزاری ورزش صبحگاهی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران در سالن‌های شماره یک و دو اداره کل تربیت بدنی دانشگاه اجرا می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار