الزام حفظ کرامت و منزلت دانشگاهیان / ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی
رئیس دانشگاه تهران خبر داد
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر حفظ کرامت و منزلت دانشگاهیان، تصویب لایحه دولت برای ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی و جبران کاهشی که در حقوق ایشان اتفاق افتاده بود را نشانه‌ای از اعتماد و اعتقاد عالی‌ترین سطوح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در کشور دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار