قرآن در برابر چالش اعتقاد به عدم وجود خداوند سکوت نکرده است
در نشست «آیا وجود خدا در قرآن اثبات شده است؟»؛
کردی اردکانی گفت: قرآن کتابی فرازمانی و فرامکانی است و نمی‌توان پذیرفت چنین کتابی در برابر چالش اعتقاد به عدم وجود خداوند با بی‌اعتنایی گذشته و نسبت به این مسئله سکوت کرده باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار