هیسپان تی وی؛ «حقوق زنان» و یک جنگ شناختی
نگاهی به بحران سازی رسانه‌های غربی در ایران و جهان
از منظر رسانه‌های غربی و شخصیت‌های ورزشی و سینمایی همراستا با غرب هرگز کودکان یمن ارزش اشک ریختن ندارند حتی اگر سال‌ها در تحریم، محاصره و بمباران امریکا و دوستانش باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار