تعدادی از بازداشتی‌هایی که نقش زیادی در آشوب‌های زاهدان نداشتند، آزاد شدند
تعدادی از بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر زاهدان که نقش اساسی و مهمی در ایجاد این آشوب‌ها ایفا نکردند، آزاد شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار