اصفهان یک میلیارد مترمکعب کمبود آب در منابع نسبت به مصارف دارد / آماده‌سازی بسته احیای زاینده‌رود
استاندار اصفهان مطرح کرد
استاندار اصفهان گفت: بسته احیای زاینده‌رود حاصل نظر کشاورزان، ذینفعان، مهندسان و دانشگاهیان است و تلاش کردیم تا بند بند این بسته را در مسیر قانونی دنبال کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار