اقدامات وزارت علوم برای جوانی جمعیت کشور / مراکز مشاوره در آموزش عالی باید فرهنگ ازدواج را تقویت کنند
عالمی نیسی در گفتگو با دانشجو:
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت: اگر ازدواج دانشجویان مجرد در سن ازدواج تسهیل شود مسئله ازدواج نیمی از مجردین کل کشور قابل حل است؛ بنابراین وزارت علوم در مسئله جوانی جمعیت جایگاه ویژه‌ای دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار