بومی‌سازی فناوری تولید برق از امواج دریا در دانشگاه صنعتی اصفهان
محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در یک همکاری علمی بین‌المللی با محققان دانشگاه صنعتی هامبورگ، اقدام به ساخت و توسعه یک مبدل انرژِی موج نقطه‌ای دو بدنه‌ای کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار