گنجینه‌هایی رزمندگان دوران دفاع مقدس بازگو و به نسل جدید روایت شود
در نشست نقد و بررسی کتاب «باغ حاج علی» در قم عنوان شد؛
سید‌مهدی حسینی، کارشناس ادبیات پایداری در نشست نقد و بررسی کتاب «باغ حاج علی» بر بازگو کردن و انتقال خاطرات دوران دفاع مقدس به نسل جدید تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار