مناطق آزاد حیات خلوت سیاسیون شد / اولویت دبیرخانه در دوره جدید
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
کارشناس مناطق آزاد در گفتگو با دانشجو مواردی از قبیل گستردگی جغرافیایی، برتری ترجیحات سیاسی در انتخاب مناطق و ضعف در قدرت سازمان‌های مناطق آزاد را از چالش‌های مناطق آزاد دانست. اولویت اصلی دبیرخانه نیز اصلاح قانون معرفی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار